ดร. มาณพ สิทธิเดช ได้เข้าร่วมประชุมเปิดตัวโครงการ EURASTIP

31/01/17

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 และวันที่ 13 มกราคม 2560 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตประจำ (บซ.) ได้เข้าร่วมประชุมเปิดตัวโครงการ EURASTIP (European Aquaculture Technology and Innovation Platform) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่รวมกลุ่มภาควิชาการ เอกชนและราชการของยุโรป ทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยได้ร่วมนำเสนอโครงการไปยัง European Commission ภายใต้โครงการ "Promoting multi-stakeholder contributions to international cooperation on sustainable solutions for aquaculture development in South-East Asia" และได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการเป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และการพัฒนาด้านพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน ระหว่างยุโรปกับเอเชีย


กลับไปหน้าบทความ