ดร. มาณพ สิทธิเดชได้เข้าร่วมงาน European Motor Show ณ กรุงบรัสเซลส์

31/01/17

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตประจำ (บซ.) ได้เข้าร่วมงาน European Motor Show ณ กรุงบรัสเซลส์ ซึ่งในปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 95 โดยองค์กร Fédération Belge de l’automobile et du cycle โดยในครั้งนี้ มีการจัดแสดงรถยนต์หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคล รถตู้ รถมอเตอร์ไซค์ และรถบรรทุก ซึ่งในปีนี้ เป็นการจัดแสดงครั้งที่ 7 อีกด้วย โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการศึกษาแนวโน้มของทิศทางเทคโนโลยีในการผลิตรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจากพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


กลับไปหน้าบทความ