ข้อมูลโครงการ Horizon 2020 บน CORDIS

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศว่า รายชื่อและข้อมูลโครงการวิจัยซึ่งได้เซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วภายใต้กรอบโครงการ Horizon 2020  จะ ปรากฎบนเว็บไซต์ CORDIS ของคณะกรรมาธิการ ซึ่งเป็นศูนย์รวมข้อมูลโครงการวิจัยต่างๆซึ่งได้รับทุนจากอียู ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 ถึงปัจจุบัน

ผู้ที่สนใจสามารถหาข้อมูลโครงการต่างๆได้ที่: http://cordis.europa.eu/projects/home_en.html


กลับไปหน้าบทความ