สรุปข่าววิทยาศาสตร์และกิจกรรมจาก EURAXESS ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์

01/03/17

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านข่าววิทยาศาสตร์ และข่าวการประกาศรับสมัครทุนวิจัยในโครงการต่าง ๆ ของ EURAXESS ได้ที่เวบไซต์ http://www.thaiscience.eu/uploads/journal_20170301101048-pdf.pdf


กลับไปหน้าบทความ