ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตประจำ (บซ.) ได้เข้าร่วมการประชุมเจรจาเชิงนโยบายของ European Policy Center (EPC)

08/03/16

ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตประจำ (บซ.) ได้เข้าร่วมการประชุมเจรจาเชิงนโยบายของ European Policy Center (EPC) ในหัวข้อ “Making production smarter – the potential of Eco-Design” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 และ ในหัวข้อ “Turning waste into energy A real opportunity or a fall-back option?” เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560


กลับไปหน้าบทความ