ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตประจำ (บซ.) ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการประชุมนานาชาติด้านพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย

13/03/17

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตประจำ (บซ.) ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษแก่สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทยในการประชุมนานาชาติด้านพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย (Sustainable Energy & Technology, SETA 2017) ในหัวข้อ "นโยบายและสถานการณ์ด้านพลังงานของยุโรป (Update on Policy and Status of Energy in EU)"


กลับไปหน้าบทความ