การประชุมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศไทยและเยอรมัน

13/03/17

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตประจำ (บซ.) ได้เข้าประชุมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศไทยและเยอรมัน


กลับไปหน้าบทความ