การประชุม 110th Session of the Committee for Scientific and Technological Policy (CSTP)

27/03/17

ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตประจำ (บซ.) ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม 110th Session of the Committee for Scientific and Technological Policy (CSTP) ในระหว่างวันที่ 22 - 24 มีนาคม 2560 และการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “International Cooperation in STI to Advance Knowledge and Address Grand challenges” ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส


กลับไปหน้าบทความ