ดร. มาณพ สิทธิเดช ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุม Convention on Biodiversity

01/04/16

ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์  ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุม convention on Biodiversity เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 โดยเป็นผู้แทนของประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อหารือในประเด็นการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และเศรษฐกิจชีวภาพ


กลับไปหน้าบทความ