ดร. มาณพ เข้าเยี่ยมพบประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Umicore

11/05/17

เมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ไปร่วมกับคณะจาก สอท. กรุงบรัสเซลส์ นำโดยท่านเอกอัครราชทูต นายมนัสวี ศรีโสดาพล เพื่อเข้าพบ นาย Marc Grynberg ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Umicore ณ กรุงบรัสเซลส์ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านรถยนต์ พลังงาน การรีไซเคิล สารเคมี อีเล็กทรอนิกส์ โลหะมีค่า และนวัตกรรมก่อสร้าง และยังมีโรงงานตั้งอยู่ในประเทศไทย


กลับไปหน้าบทความ