ดร. มาณพ เข้าร่วมชมงานแสดงสินค้า Seafood Expo Global 2017

11/05/17

เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ พร้อมกับทีมประเทศไทยเข้าร่วมชมงานแสดงสินค้า Seafood Expo Global 2017 ณ Brussels Exhibition Center อีกทั้งยังเข้าร่วมประชุมกับตัวแทนจากกลุ่ม Seafood Task Force ซึ่งเป็นองค์กรที่ประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจชั้นนำของโลก ทั้งผู้นำเข้าอาหารทะเล ในยุโรปและอเมริกา รวมถึงผู้ผลิตขนาดใหญ่ด้านอาหารสัตว์ และผู้ส่งออกสินค้าจากประเทศไทยรายใหญ่ เพื่อหารือในประเด็นการทำประมงอย่างยั่งยืน


กลับไปหน้าบทความ