ดร. มาณพ เข้าร่วมประชุมการปิดโครงการและสรุปผลดำเนินงานของโครงการ SEA-EU NET

11/05/17

เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ พร้อมกับคณะจาก สวทช. เข้าร่วมประชุมการปิดโครงการและสรุปผลดำเนินงานของโครงการ SEA-EU NET ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือด้าน วทน. ระหว่างยุโรปและอาเซียน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรอบโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมของสหภาพยุโรปฉบับที่ 7 (FP7)


กลับไปหน้าบทความ