ดร. มาณพ เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรี (The Ministerial Round-table Meeting) ณ สำนักงานองค์การสหประชาชาติ นครเจนีวา สหพันธรัฐสวิส

11/05/17

เมื่อวันที่ 7 – 11 พฤษภาคม 2560 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ร่วมติดตาม ดร. อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรี (The Ministerial Round-table Meeting) ในวาระการประชุมคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาแห่งสหประชาชาติครั้งที่ 20 ณ สำนักงานองค์การสหประชาชาติ นครเจนีวา สหพันธรัฐสวิส อีกทั้งยังมีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมชม สถาบัน European Council for Nuclear Research (CERN) ณ เมืองเมย์ริน สถาบัน International Institute for Management Development (IMD) ณ นครโลซานน์ และ ศูนย์วิจัยของบริษัท Nestle


กลับไปหน้าบทความ