การประชุม STS Forum Council Meeting

23/05/17
ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมการประชุม STS Forum Council Meeting เมื่อวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ The British Academy กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร ซึ่งประเด็นหลักในการประชุมครั้งนี้คือ การติดตามความก้าวหน้าการเชิญผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ เพื่อมาเป็นวิทยากรในการประชุมประจำปีครั้งที่ 14 ในวันที่ 1 – 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ Kyoto International Convention Center เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น


กลับไปหน้าบทความ