Digital Festival 2017

08/06/17

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมงาน "Digital Festival 2017" ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม โดยภายในงานมีการสัมนาในหัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิเช่น
- เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์
- เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสุขภาพ
- การจัดการกับข่าวเท็จบนโลกออนไลน์
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Startup


กลับไปหน้าบทความ