ดร. มาณพ สิทธิเดช เดินทางไปเยี่ยมชมสถาบันการศึกษาชั้นนำของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

05/07/17

ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เดินทางเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2560 เพื่อเยี่ยมชมสถาบันการศึกษาชั้นนำของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้แก่ Charité - Universitätsmedizin Berlinและ Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg


กลับไปหน้าบทความ