ดร. มาณพ สิทธิเดช เดินทางเข้าเยี่ยมชมโรงงาน Recyclis ณ กรุงบรัสเซลส์

15/11/17

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ร่วมกับคณะทำงานจากสถานเอกอัครราชทูต ประจำกรุงบรัสเซลส์ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงาน Recyclis ซึ่งเป็นโรงงานคัดแยกขยะประเภท PMD (ขวดพลาสติก บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากโลหะ และกล่องเครื่องดื่ม) และกระดาษของกรุงบรัสเซลส์ โดยเข้าเยี่ยมชมกระบวนการทำงานในการแยกขยะแต่ละประเภท พร้อมรับฟังการนำเสนอเกี่ยวกับการจัดการขยะของกรุงบรัสเซลส์ จากเจ้าหน้าที่ของโรงงาน


กลับไปหน้าบทความ