บุคลากรและเจ้าหน้าที่

ดร.มาณพ สิทธิเดช
ผู้ช่วยทูตฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ผู้อำนวยการ)

นายเบนเวนิโด โอปิเนียโน
พนักงานประสานงานทั่วไป 
(ลูกจ้างท้องถิ่น)

นายจตุรงค์ อมรชัยทรัพย์
ที่ปรึกษาโครงการ
(เจ้าหน้าที่โครงการ)

นายธนากร จันทร์มาลี
ผู้ช่วยดำเนินการ (ด้าน วทน.)
(เจ้าหน้าที่โครงการ)